9.6.11

H.M Konung Carl XVI Gustafs Alfabet (1)

Arbetsprov till Konstfack.
ABC-boken som form är ett bra sätt att belysa något i sin samtid. Jag ville utforska ett av Sveriges mest fridlysta släkten, Konungafamiljen. Resultatet blev en bok baserad på vår kung och hans händelserika liv, tolkat i alfabetets format.