8.6.11

Tell Godot I couldn't wait

Arbetsprov till Beckmans. Formge ett citat i en miljö.